درباره ما چاپ
بسمه تعالی

به موازات تدوین کتاب اطلاعات دارویی ایران که توسط انتشارات قمریان بر اساس فرمت PDR تدوین گردید و بطور رایگان در اختیار پزشکان و داروسازان محترم قرار گرفت، نرم افزار موبی فارما بعنوان اولین نرم افزار تخصصی اطلاعات دارویی ایران که امکان دسترسی به اطلاعات داروها از جمله : نام ژنریک، نام تجاری، دوز، اشکال دارویی، بسته بندی، نام شرکت سازنده و مونوگراف کامل دارو را از طریق نصب بر روی تلفن همراه و کامپیوتر شخصی در اختیار مخاطبین قرار می دهد پا به عرصه وجود گذاشت. در همین راستا و به منظور دستیابی به آخرین اخبار و اطلاعات مرتبط با داروها و مکملهای غذایی و رژیمی و نیز روز آمد نمودن اطلاعات کتاب اطلاعات دارویی ایران، سایت ایران فارما نیز راه اندازی شد تا بعنوان اولین و جامع ترین بانک اطلاعات داروها و مکملهای غذایی و رژیمی ایران گامی کوچک در راستای اطلاع رسانی منظم به جامعه بزرگ پزشکی کشور بردارد. امید است با پشتیبانی و مساعدت کلیه دست اندرکاران حوزه سلامت شاهد تکمیل کلیه بخشهای سایت و ارائه آخرین اخبار و اطلاعات مرتبط با داروها و مکملها به شما بازدیدکنندگان محترم باشیم.

مشخصات سایت ایران فارما

صاحب امتیاز : انتشارات قمریان

مدیر مسئول : دکتر علیرضا قمریان


پست الکترونیکی:
info [a] iranpharma dat com

مدیر و مشاور اجرایی سایت : دکتر افشین ابراهیمی، استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز

مجری: مهندس وحید احمدزاده