مصرف داروي قلبي ديگوكسين مي تواند خطر ابتلا به سرطان پروستات را كاهش دهد چاپ
پنجشنبه, 26 خرداد 1390 ساعت 16:28

متخصصان علوم پزشكي مي گويند نتايج تحقيقات آنان نشان مي دهد مرداني كه از داروي ديگوكسين استفاده مي كنند 24 درصد كمتر در معرض خطر ابتلا به سرطان پروستات قرار دارند.علت بروز اين سرطان هنوز  مشخص نيست اما زمينه ژنتيكي، عوامل هورموني، رژيم غذايي، عوامل شيميايي سرطان زا، تماس با بطريهاي كادميوم و ويروس ها مي توانند در بروز سرطان پروستات موثر باشند.

سرطان پروستات از شايعترين سرطان ها در مردان به شمار مي رود و دومين علت مرگ و مير پس از سرطان ريه محسوب مي شود.برگرفته از هفته نامه اخبار پزشكي