Iran Pharma ~~ ایران فارما
تبلیغات
تبلیغات
 
کداميک از بتابلوکر‌ها در مبتلايان به نارسايي قلبي بهترين هستند؟ چاپ
جمعه, 27 خرداد 1390 ساعت 14:03
درمان نارسايي سيستولي قلب با بتابلوکر‌ها، باعث کاهش عوارض و مر‌گ‌ومير قلبي- عروقي مي‌شود، اما کداميک ‌از داروهاي اين گروه بهتر هستند. در دو مطالعه مستقل مشاهده‌اي، پژوهشگران اثربخشي بتابلوکرهاي مختلف را در بيماران دچار نارسايي قلبي مورد مقايسه قرار دادند...

 

در مطالعه اول، پژوهشگران 12000 بيمار 65 ساله و مسن‌تر را که تحت پوشش بيمه‌هاي Medicare و Medicaid بودند، در خلال سال‌هاي 2004-2001 که حداقل يک مورد بستري برعلت نارسايي قلبي داشتند، در مطالعه وارد نمودند. محققان مطالعه، ميزان مرگ‌ومير را از 30 روز تا 1 سال بعد از ترخيص بيماراني که بتابلوک‌هاي مبتني بر شواهد(1) (EBBB) کاروديول، متوپرولول و بيزوپرولول (23) دريافت مي‌کردند؛ با بيماراني که بتابلوکرهاي غير مبتني برشواهد(2) (Non-EBBB) (18)؛ و بيماراني که بتابلوک دريافت نمي‌کردند، مقايسه کردند.

تعديل براساس گرايش‌ها نشان داد تعادل مناسب بين گروه‌ها از نظر ويژگي‌هاي زمينه‌اي وجود دارد. در هر دو تحليل تعديل شده و تعديل نشده، مرگ‌ومير يک‌ساله به صورت معني‌داري در گروهي که بتابلاک دريافت نمي‌کردند (3/28، تعديل شده)، نسبت به گروه Non-EBBB (8/22)يا گروه EBBB (2/24) بالاتر بود؛ تفاوت در ميزان مرگ‌ومير در گروه‌هاي Non-EBBB و EBBB از نظر آماري معني‌دار نبود. ميزان بستري مجدد در بيمارستان در گروه دريافت‌کننده EBBB نسبت به گروه ديگر از به طور معنا‌داري بيشتر بود.

در مطالعه دوم، پژوهشگران از داده‌هاي دو نظام بزرگ مراقبت سلامت آمريکا جهت ارزيابي بيش ‌از 11000 بيمار (ميانه سني، 74) که از بستري در بيمارستان بين سال‌هاي 2004 - 2001 از نارسايي قلبي جان سالم بدر برده بودند، استفاده کردند. در هنگام ترخيص يا در خلال 12 ماه پيگيري، 7976 بيمار بتابلوک دريافت نمودند؛ آتنولول (38)، متوپرولول (43)، کاروديلول (12) يا ساير موارد (7). ميزان مرگ‌ومير (در 100 بيمار- سال) در گروه دريافت کننده کاروديلول (7/17)، پايين‌ترين بود و سپس در آتنولول (1/20) و ساير بتابلوکر‌ها (9/21). و متوپرولول (8/22) گزارش شد. در قياس با بيماران دريافت‌کننده آتنولول، و تعديل از نظر عوامل مخدوش‌کننده و گرايش براي دريافت کارودميول، ميزان خطر مرگ به صورت معني‌داري در گروه دريافت‌کننده متوپرولول (نسبت خطر؛ 16/1) يا عدم دريافت بتابلوکر (نسبت خطر، 63/1) افزايش داشت، آمار در گروهي که کاروديلول دريافت مي‌کردند، اينگونه نبود.

رهنمود: نتايج اين دو مطالعه، اهميت راهکارهاي باليني که توجه به مصرف بتابلوکر‌ها در تمامي بيماران دچار نارسايي سيستولي قلبي، صرف‌نظر از سن آنها نشان‌مي‌دهد. ساير مطالعات نيز نشان داده‌اند که متوپرودلول به اندازه آتنولول يا کاروديلول اثربخش نيست. اينکه بتابلوکر‌هاي مبتني بر شواهد (مثل کارويلول) نسبت به بتابلوکر‌ها غير مبتني بر شواهد (مثل آتنولول) برتري دارد را تنها مي‌توان با انجام کارآزمايش‌هاي بسيار بزرگ ارزيابي کرد. برگرفته از سايت سلامتيران

 
تبلیغات
تبلیغات
 
 
کاربران
 
حمایت کنندگان جهت ورود به اطلاعات شرکت های حمایت کننده روی لوگوی آنها کلیک نمایید.

کلیه حقوق سایت برای ایران فارما محفوظ می باشد.
بهترین نمایش در مرورگر های مدرن IE 7 و بالاتر ، Firefox،
Opera ، Chrome