شنيده ها چاپ
جمعه, 27 خرداد 1390 ساعت 00:00
بدينوسيله از بازديدكنندگان محترم سايت ايران فارما دعوت مي شود اخبار و مطالب موردنظر خود را جهت درج در بخش شنيده ها به آدرس info@iranpharma.com ارسال فرمايند. لازم به ذكر است در زمان ارسال مطالب، بخش مورد نظر كه مايل به درج مطلب ارسالي خود هستيد را مشخص فرماييد. ضمنا ذكر نماييد كه مطلب مذكور با ذكر نام شما يا بدون ذكر  آن درج گردد.