زير ذره بين چاپ
جمعه, 27 خرداد 1390 ساعت 00:00

بدينوسيله از بازديدكنندگان محترم سايت ايران فارما دعوت مي شود اخبار و مطالب موردنظر خود را جهت درج در بخش زير ذره بين به آدرس info@iranpharma.com ارسال فرمايند. لازم به ذكر است در زمان ارسال مطالب، بخش مورد نظر كه مايل به درج مطلب ارسالي خود هستيد را مشخص فرماييد. ضمنا ذكر نماييد كه مطلب مذكور با ذكر نام شما يا بدون ذكر  آن درج گردد.همچنين مي توانيد موضوعات مورد نظر خود را به ما اطلاع دهيد تا زير ذره بين سايت ايران فارما قرار گرفته و نتيجه بر روي سايت منعكس شود.